รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 จำนวน 8 ตอน

การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปสำหรับกิจการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปสำหรับกิจการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • View Count 13446
หัวข้อบทเรียน
ภาพปก

งบกำไรขาดทุน

View: 3611 Date: 5/11/2017 4:40:05 PM
ภาพปก

งบแสดงฐานะการเงิน

View: 3031 Date: 5/11/2017 4:40:05 PM

Share

แสดงความคิดเห็น