2257
7073

รายการสื่อ : จำนวน 2,257 เรื่อง | 7,073 วิดีโอ

Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 2257 items in 226 pages

กวน : ขนมเปียกปูนกะทิสด

12/20/2559 2:47:00 PM 0 Comments View Count 16961
สื่อการเรียนการสอน, วิชาชีพระยะสั้น, ประเภทวิชาคหกรรม, ขนมไทย
ขนมเปียกปูนกะทิสด

แกง : ต้มยำกุ้ง

12/7/2559 5:23:00 PM 0 Comments View Count 15693
สื่อการเรียนการสอน, วิชาชีพระยะสั้น, ประเภทวิชาคหกรรม, อาหารไทย
ต้มยำกุ้ง

แกง : แกงเผ็ดเป็ดย่าง

12/7/2559 5:22:00 PM 0 Comments View Count 12899
สื่อการเรียนการสอน, วิชาชีพระยะสั้น, ประเภทวิชาคหกรรม, อาหารไทย
แกงเผ็ดเป็ดย่าง

อาหารจานเดียว : ขนมจีนนํ้ายา Khanom Cheen Numya (Thai Rice Mith Spicy Soup)

12/7/2559 4:55:00 PM 0 Comments View Count 17830
สื่อการเรียนการสอน, วิชาชีพระยะสั้น, ประเภทวิชาคหกรรม, อาหารไทย
ขนมจีน เป็นอาหารจานเดียวที่คนไทยแทบทุกคนรู้จัก และเคยรับประทาน เป็นอาหารที่นิยมจัดในงานบุญประเพณีต่าง ๆ ขาดแทบไม่ได้ ใช้เสริฟคู่กับนํ้ายา เช่น ขนมจีนนํ้ายาป่า ขนมจีนนํ้าพริก ขนมจีนนํ้าเงี้ยว ขนมจีนซาวนํ้า และยังใช้เป็นเครื่องเคียงในอาหารบางชนิด

รายวิชา การวิจัยตลาด จำนวน 13 ตอน

5/11/2560 4:03:00 PM 0 Comments View Count 31358
สื่อการเรียนการสอน, หมวดหมู่ตามประเภทสื่อ
คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาด ประเภทของการวิจัยตลาด หลักการและขั้นตอนในกระบวนการวิจัย เครื่องมือทางการวิจัย ขอบเขตการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การอ่านและการแปลความหมายของข้อมูล การนำเสนอและการติดตามผลการวิจัยโดยเน้นการปฏิบัติงานจริง

รายวิชา แต่งหน้า จำนวน 5 ตอน

5/11/2560 4:02:00 PM 0 Comments View Count 17053
สื่อการเรียนการสอน, วิชาชีพระยะสั้น, หมวดหมู่ตามประเภทสื่อ, วิชาเสริมสวย
คำอธิบายของหลักสูตร ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแต่งหน้า การวิเคราะห์ลักษณะสีผิวและรูปหน้า เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งหน้า การแต่งหน้า BASIC การคำนวณต้นทุนและราคาค่าบริการ และการประกอบอาชีพแต่งหน้า BASIC เชิงธุรกิจ

รายวิชา เกล้าผม ถักเปีย จำนวน 6 ตอน

5/11/2560 4:01:00 PM 0 Comments View Count 14607
สื่อการเรียนการสอน, วิชาชีพระยะสั้น, หมวดหมู่ตามประเภทสื่อ, วิชาเสริมสวย
คำอธิบายของหลักสูตร ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเกล้าผมและถักเปีย เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการเกล้าผม-ถักเปีย การคำนวณต้นทุนและราคาค่าบริการ และการประกอบอาชีพเกล้าผมและถักเปียเชิงธุรกิจ

รายวิชา เทคนิคการซอย จำนวน 1 ตอน

5/11/2560 3:59:00 PM 0 Comments View Count 3101
สื่อการเรียนการสอน, วิชาชีพระยะสั้น, หมวดหมู่ตามประเภทสื่อ, วิชาเสริมสวย
คำอธิบายของหลักสูตร ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการซอยผม การวิเคราะห์สภาพเส้นผมและโครงสร้างศีรษะ เครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์การซอยผม การซอยผมด้วยวิธีการต่างๆ การคำนวณต้นทุนและราคาค่าบริการ และการประกอบอาชีพซอยผมธุรกิจ

รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ จำนวน 10 ตอน

5/11/2560 3:45:00 PM 0 Comments View Count 27817
สื่อการเรียนการสอน, หมวดหมู่ตามประเภทสื่อ
คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่่าสถิติพื้นฐานการบวนการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จักเตรียมข้อมูล บันทึกและแก้ไขข้อมูล การใช้คำสั่ง โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประมาลผลข้อมูลให้ได้ค่าสถิติพื้นฐาน จัดทำรายงานข้อมูลทาง สถิติและแผนภูมิ

รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 จำนวน 8 ตอน

5/11/2560 3:39:00 PM 0 Comments View Count 23390
สื่อการเรียนการสอน, หมวดหมู่ตามประเภทสื่อ
คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม ความหมายของสินค้า บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น บัญชีแยกประเภท ทํางบทดลอง กระดาษทําการ 8 ช่อง ปรับปรุบัญชี ปิดบัญชี และรายงานการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียว

ค้นหา

select
select

Tags

e-book หุ่นยนต์ SQL ไฟฟ้า เมตริกซ์ เลขฐานสิบหก ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ พีชคณิตบูลีน แกะสลัก ขนมไทย เคมี นวัตกรรม คู่มือ การเรียน อาหารไทย แกง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารท้องถิ่น อาหารจานเดียว ยำและของว่าง น้ำพริกเครื่องจิ้ม เครื่องดื่ม การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ไมโครคอนโทรเลอร์ วงจรดิจิตอล หุ่นยนต์เบื้องต้น บัญชีเบื้องต้น 2 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เทคนิคการซอย การเขียนคิ้ว เกล้าผมถักเปีย แต่งหน้า วิจัยการตลาด ขนมอบ