รายวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น จำนวน 9 ตอน

Application และการใช้งาน

Application และการใช้งาน

  • View Count 195
หัวข้อบทเรียน
ภาพปก

Linux Mint Application

View: 736 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Mint Configuration

View: 308 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Uinux Application

View: 204 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Uinux Configuration

View: 208 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Uinux Introduction

View: 227 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Application และการใช้งาน

View: 195 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

itune

View: 184 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Utility in Mint - Ubuntu

View: 223 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Gimp

View: 230 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM

Share

แสดงความคิดเห็น