รายวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น จำนวน 9 ตอน

Linux Mint Application

Linux Mint Application

  • View Count 1594
หัวข้อบทเรียน
ภาพปก

Linux Mint Application

View: 1594 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Mint Configuration

View: 481 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Uinux Application

View: 354 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Uinux Configuration

View: 365 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Uinux Introduction

View: 377 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Application และการใช้งาน

View: 354 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

itune

View: 348 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Utility in Mint - Ubuntu

View: 383 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Gimp

View: 373 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM

Share

แสดงความคิดเห็น