รายวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น จำนวน 9 ตอน

Linux Mint Application

Linux Mint Application

  • View Count 1272
หัวข้อบทเรียน
ภาพปก

Linux Mint Application

View: 1272 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Mint Configuration

View: 434 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Uinux Application

View: 314 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Uinux Configuration

View: 326 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Uinux Introduction

View: 342 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Application และการใช้งาน

View: 310 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

itune

View: 308 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Utility in Mint - Ubuntu

View: 346 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Gimp

View: 339 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM

Share

แสดงความคิดเห็น