รายวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น จำนวน 9 ตอน

Linux Mint Application

Linux Mint Application

  • View Count 851
หัวข้อบทเรียน
ภาพปก

Linux Mint Application

View: 851 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Mint Configuration

View: 349 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Uinux Application

View: 246 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Uinux Configuration

View: 252 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Uinux Introduction

View: 269 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Application และการใช้งาน

View: 237 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

itune

View: 232 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Utility in Mint - Ubuntu

View: 272 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Gimp

View: 274 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM

Share

แสดงความคิดเห็น