รายวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น จำนวน 9 ตอน

Linux Mint Application

Linux Mint Application

  • View Count 704
หัวข้อบทเรียน
ภาพปก

Linux Mint Application

View: 704 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Mint Configuration

View: 298 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Uinux Application

View: 195 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Uinux Configuration

View: 198 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Linux Uinux Introduction

View: 216 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Application และการใช้งาน

View: 186 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

itune

View: 174 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Utility in Mint - Ubuntu

View: 209 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM
ภาพปก

Gimp

View: 218 Date: 5/4/2017 1:26:39 PM

Share

แสดงความคิดเห็น