ยำ และของว่าง : ยำถั่วพลู Yum Tua - Poo (Wing Bean And Shrimp Salad)

ยำถั่วพลู ตอนที่ 1/4

ยำถั่วพลู ตอนที่ 1/4

  • View Count 889
หัวข้อบทเรียน
ภาพปก

ยำถั่วพลู ตอนที่ 1/4

View: 889 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM
ภาพปก

ยำถั่วพลู ตอนที่ 2/4

View: 287 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM
ภาพปก

ยำถั่วพลู ตอนที่ 3/4

View: 288 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM
ภาพปก

ยำถั่วพลู ตอนที่ 4/4

View: 316 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM

Share

แสดงความคิดเห็น