อิ่วก้วย

การเตรียมส่วนผสม การผัดไส้และปรุงรส การผสมแป้

การเตรียมส่วนผสม การผัดไส้และปรุงรส การผสมแป้งสำหรับห่ออิ่วก้วย

  • View Count 404
หัวข้อบทเรียน
ภาพปก

การห่อไส้อิ่วก้วย

View: 226 Date: 7/9/2014 12:00:00 AM
ภาพปก

เอกสาร อิ่วก้วย

View: 180 Date: 7/9/2014 12:00:00 AM

Share

แสดงความคิดเห็น