อาหารจานเดียว : ผัดไทย Pad Thai (Fried Noodle In Thai Style)

ผัดไทย ตอนที่ 3/5

ผัดไทย ตอนที่ 3/5

  • View Count 54
หัวข้อบทเรียน
ภาพปก

ผัดไทย ตอนที่ 1/5

View: 279 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM
ภาพปก

ผัดไทย ตอนที่ 2/5

View: 76 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM
ภาพปก

ผัดไทย ตอนที่ 3/5

View: 54 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM
ภาพปก

ผัดไทย ตอนที่ 4/5

View: 56 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM
ภาพปก

ผัดไทย ตอนที่ 5/5

View: 67 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM

Share

แสดงความคิดเห็น