อาหารจานเดียว : ผัดไทย Pad Thai (Fried Noodle In Thai Style)

ผัดไทย ตอนที่ 1/5

ผัดไทย ตอนที่ 1/5

  • View Count 386
หัวข้อบทเรียน
ภาพปก

ผัดไทย ตอนที่ 1/5

View: 386 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM
ภาพปก

ผัดไทย ตอนที่ 2/5

View: 126 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM
ภาพปก

ผัดไทย ตอนที่ 3/5

View: 105 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM
ภาพปก

ผัดไทย ตอนที่ 4/5

View: 103 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM
ภาพปก

ผัดไทย ตอนที่ 5/5

View: 110 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM

Share

แสดงความคิดเห็น