กรอบเค็ม

แนะนำส่วนผสมต่างๆ การเตรียมแป้งกรอบเค็ม นวดแป

แนะนำส่วนผสมต่างๆ การเตรียมแป้งกรอบเค็ม นวดแป้ง และตัดแบ่งแป้งเป็นชิ้นๆ

  • View Count 382
หัวข้อบทเรียน
ภาพปก

การทอดแป้งกรอบเค็ม

View: 158 Date: 7/9/2014 12:00:00 AM
ภาพปก

เอกสาร กรอบเค็ม

View: 177 Date: 7/9/2014 12:00:00 AM

Share

แสดงความคิดเห็น