งานกลึงตกร่องบ่าฉากด้วยมีดกลึงเซาะร่อง

งานกลึงตกร่องบ่าฉากด้วยมีดกลึงเซาะร่อง

วิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
View: Date: 8/2/2015 4:05:53 PM

Share

แสดงความคิดเห็น