งานลับมีดกลึงปาดหน้าด้วยเครื่องเจียระไนตั้งพื้น

งานลับมีดกลึงปาดหน้าด้วยเครื่องเจียระไนตั้งพื้น

วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
View: Date: 8/2/2015 4:00:07 PM

Share

แสดงความคิดเห็น