2257
7073

รายการสื่อ : จำนวน 2,257 เรื่อง | 7,073 วิดีโอ

Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 2257 items in 226 pages

รายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 5 ตอน

5/4/2560 11:05:00 AM 0 Comments View Count 2698
สื่อการเรียนการสอน, หมวดหมู่ตามประเภทสื่อ, หมวดหมู่ตามหลักสูตร, ปวช., ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของระบบเครือข่าย ตัวกลางเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย ใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย

รายวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น จำนวน 9 ตอน

5/4/2560 11:00:00 AM 0 Comments View Count 4725
สื่อการเรียนการสอน, หมวดหมู่ตามประเภทสื่อ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) บนเครื่องแม่ข่าย ลูกข่าย และอุปกรณ์พกพา การใช้งานโปรแกรม ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิตี้

รายวิชา เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 ตอน

5/4/2560 10:57:00 AM 0 Comments View Count 7408
สื่อการเรียนการสอน, หมวดหมู่ตามประเภทสื่อ, หมวดหมู่ตามหลักสูตร, ปวช., ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนรูปสัญลักษณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล การเขียนแบบและอ่านแบบบล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) สกีเมติกเซอร์กิตไดอะแกรม (Schemetic Circuit Diagram) ซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (Single LineDiagram) วายริงไดอะแกรม (Wiring Diagram) พิกทอเรียล ไดอะแกรม (Pictorial Diagram) ผังงาน (Flow Chart) เขียนวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Broad) การเขียนแบบการเดินสายไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสายสัญญาณความถี่สูง ระบบสายดิน ระบบภาพและระบบเสียงภายในอาคารที่พักอาศัย ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ

รายวิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 9 ตอน

5/4/2560 10:50:00 AM 0 Comments View Count 4003
สื่อการเรียนการสอน, หมวดหมู่ตามประเภทสื่อ, หมวดหมู่ตามหลักสูตร, ปวช., ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน IEC DIN ANSI เลือกขนาดของสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ หลักการเริ่มเดิน และควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 3 เฟส การต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน การควบคุมความเร็ว การควบคุมแบบเรียงลำดับ การกลับทิศทางการหมุนด้วยวิธีต่างๆ และการลดกระแสขณะเริ่มเดิน

การคั้นกะทิ

12/22/2559 10:28:00 AM 0 Comments View Count 982
สื่อการเรียนการสอน, วิชาชีพระยะสั้น, ประเภทวิชาคหกรรม
การคั้นกะทิ

คุณสมบัติของพนักงานบริการ

12/21/2559 4:13:00 PM 0 Comments View Count 1362
สื่อการเรียนการสอน, วิชาชีพระยะสั้น, ประเภทวิชาคหกรรม
คุณสมบัติของพนักงานบริการ

ความรู้เบื้องต้นการทำขนมไทย

12/21/2559 4:13:00 PM 0 Comments View Count 2910
สื่อการเรียนการสอน, วิชาชีพระยะสั้น, ประเภทวิชาคหกรรม
ความรู้เบื้องต้นการทำขนมไทย

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาหาร

12/21/2559 4:12:00 PM 0 Comments View Count 2513
สื่อการเรียนการสอน, วิชาชีพระยะสั้น, ประเภทวิชาคหกรรม
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาหาร

ศัพท์เทคนิคและการเตรียมวัตถุดิบ

12/21/2559 4:11:00 PM 0 Comments View Count 13566
สื่อการเรียนการสอน, วิชาชีพระยะสั้น, ประเภทวิชาคหกรรม
ศัพท์เทคนิคและการเตรียมวัตถุดิบ

จุดประสงค์การเรียนวิชาอาหารไทย

12/21/2559 4:09:00 PM 0 Comments View Count 1772
สื่อการเรียนการสอน, วิชาชีพระยะสั้น, ประเภทวิชาคหกรรม
จุดประสงค์การเรียนวิชาอาหารไทย

ค้นหา

select
select

Tags

e-book หุ่นยนต์ SQL ไฟฟ้า เมตริกซ์ เลขฐานสิบหก ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ พีชคณิตบูลีน แกะสลัก ขนมไทย เคมี นวัตกรรม คู่มือ การเรียน อาหารไทย แกง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารท้องถิ่น อาหารจานเดียว ยำและของว่าง น้ำพริกเครื่องจิ้ม เครื่องดื่ม การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ไมโครคอนโทรเลอร์ วงจรดิจิตอล หุ่นยนต์เบื้องต้น บัญชีเบื้องต้น 2 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เทคนิคการซอย การเขียนคิ้ว เกล้าผมถักเปีย แต่งหน้า วิจัยการตลาด ขนมอบ