รายงานระดับสถาบันการอาชีวศึกษา

สถาบันฯ  -จังหวัด  -สถานศึกษา  
Command item
 Refresh   |       
   เนื้อหาสื่อรายละเอียดจำนวนผู้ชมวันที่เผยแพร่ผู้เผยแพร่สื่อสถานศึกษาจังหวัด
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 2298 items in 115 pages

สถาบันฯ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

 

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

  

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

   มอเตอร์รีพัลชั่นอินดักชั่นมอเตอร์รีพัลชั่นอินดักชั่น82812/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ความถี่แรงคลื่อนไฟฟ้ากำลังและกระแสในโรเตอร์ความถี่แรงคลื่อนไฟฟ้ากำลังและกระแสในโรเตอร์78812/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   คุณลักษณะของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอกคุณลักษณะของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก81512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   คุณลักษณะของแรงบิด- ความเร็วคุณลักษณะของแรงบิด- ความเร็ว80612/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การเกิดไฟฟ้ากระแสสลับเฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม 1การเกิดไฟฟ้ากระแสสลับเฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม 188012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การเกิดไฟฟ้ากระแสสลับเฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม 2การเกิดไฟฟ้ากระแสสลับเฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม 280912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ปริมาณเชิงซ้อน และพารามิเตอร์ในวงจรไฟฟ้า1ปริมาณเชิงซ้อน และพารามิเตอร์ในวงจรไฟฟ้า173712/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ปริมาณเชิงซ้อน และพารามิเตอร์ในวงจรไฟฟ้า2ปริมาณเชิงซ้อน และพารามิเตอร์ในวงจรไฟฟ้า279512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ตัวต้านทาน (R) ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตัวต้านทาน (R) ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ78612/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ตัวเหนี่ยวนำ (L) ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตัวเหนี่ยวนำ (L) ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ80412/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ตัวเก็บประจุ (C) ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตัวเก็บประจุ (C) ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ80712/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   R-L ขนานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับR-L ขนานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ75812/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   R-L-C อนุกรมในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับR-L-C อนุกรมในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ81512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   R-L-C ขนานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับR-L-C ขนานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ78212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   R-L-C ผสมในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับR-L-C ผสมในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ83812/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   วงจรรีโซแนนซ์แบบอนุกรมวงจรรีโซแนนซ์แบบอนุกรม80812/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   วงจรรีโซนแนนซ์แบบขนานวงจรรีโซนแนนซ์แบบขนาน80612/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ74112/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ระบบไฟฟ้า 3 เฟสระบบไฟฟ้า 3 เฟส77112/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   Language Code Language Code 77312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์