รายงานระดับสถาบันการอาชีวศึกษา

สถาบันฯ  -จังหวัด  -สถานศึกษา  
Command item
 Refresh   |       
   เนื้อหาสื่อรายละเอียดจำนวนผู้ชมวันที่เผยแพร่ผู้เผยแพร่สื่อสถานศึกษาจังหวัด
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 2298 items in 115 pages

สถาบันฯ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

 

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

  

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

   การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า 4การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า 483912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า 5การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า 588612/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   สำรวจราคาค่าวัสดุ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย คิดคำสำรวจราคาค่าวัสดุ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย คิดคำนวณค่าใช้จ่าย84112/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   แม่เหล็กไฟฟ้า และวงจรแม่เหล็ก 1แม่เหล็กไฟฟ้า และวงจรแม่เหล็ก 194112/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   แม่เหล็กไฟฟ้า และวงจรแม่เหล็ก 2แม่เหล็กไฟฟ้า และวงจรแม่เหล็ก 286012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 1การเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 189012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   โครงสร้าง ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้าโครงสร้าง ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า82012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 1หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 188012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 2หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 292212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   หม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะไม่มีโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะไม่มีโหลด88512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   หม้อแปลงไฟฟ้าแบบออโต้และหม้อแปลงไฟฟ้าประกอบเคหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออโต้และหม้อแปลงไฟฟ้าประกอบเครื่องวัด88812/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า83412/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า82512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก62312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การเขียนแบบก่อสร้างการเขียนแบบก่อสร้าง91112/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การเขียนแบบแปลนพื้นการเขียนแบบแปลนพื้น90212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การเขียนแบบแปลนหลังคาการเขียนแบบแปลนหลังคา90312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การเขียนแบบผังฐานราก คานคอสดิน เสา พื้นการเขียนแบบผังฐานราก คานคอสดิน เสา พื้น89212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การเขียนแบบผังคานโครงหลังคาการเขียนแบบผังคานโครงหลังคา93612/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การเขียนแบบรูปตัด แบบที่ 1การเขียนแบบรูปตัด แบบที่ 185912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์