รายงานระดับสถาบันการอาชีวศึกษา

สถาบันฯ  -จังหวัด  -สถานศึกษา  
Command item
 Refresh   |       
   เนื้อหาสื่อรายละเอียดจำนวนผู้ชมวันที่เผยแพร่ผู้เผยแพร่สื่อสถานศึกษาจังหวัด
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 2298 items in 115 pages

สถาบันฯ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

 

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

  

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

   โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม83912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   พันธะเคมีพันธะเคมี89412/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   สารและการเปลี่ยนแปลงสารและการเปลี่ยนแปลง62712/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   สารและการเปลี่ยนแปลง 2สารและการเปลี่ยนแปลง 260312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน77212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ปฏิกริริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกริริยาเคมีในชีวิตประจำวัน90212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ระบบนิเวศระบบนิเวศ77512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ดุลภาพของสิ่งมีชีวิตดุลภาพของสิ่งมีชีวิต64112/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   นาโนเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยี85212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ความรู้พื้นฐานความเป็นมาของไฟฟ้าความรู้พื้นฐานความเป็นมาของไฟฟ้า87212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   แหล่งกำเนินของไฟฟ้า ชนิดและประเภทของไฟฟ้าแหล่งกำเนินของไฟฟ้า ชนิดและประเภทของไฟฟ้า81812/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยวัดไฟฟ้า กฎของโอห์มและคำนวณค่ากระแส แรงดหน่วยวัดไฟฟ้า กฎของโอห์มและคำนวณค่ากระแส แรงดันและค่าความต้านทานไฟฟ้า84212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   วิธีการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ วิธีการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ 89412/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   หลักความปลอดภัย ในการปฎิบัติงานวิธีการปฐมพยาบหลักความปลอดภัย ในการปฎิบัติงานวิธีการปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า84012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   วิธีใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการบำรุวิธีใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการบำรุง ดูแล รักษา90312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้าเครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า82212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การเดินสาย ต่อวงจรปลั๊กกับแผงควบคุมไฟฟ้าการเดินสาย ต่อวงจรปลั๊กกับแผงควบคุมไฟฟ้า79812/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า 1การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า 185612/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า 2การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า 285112/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า 3การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า 384212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์