รายงานระดับสถาบันการอาชีวศึกษา

สถาบันฯ  -จังหวัด  -สถานศึกษา  
Command item
 Refresh   |       
   เนื้อหาสื่อรายละเอียดจำนวนผู้ชมวันที่เผยแพร่ผู้เผยแพร่สื่อสถานศึกษาจังหวัด
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 2298 items in 115 pages

สถาบันฯ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

 

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

  

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

   ตัวโน๊ต ตัวหยุด เครื่องหมายโยงเสียงตัวโน๊ต ตัวหยุด เครื่องหมายโยงเสียง73012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   โน๊ตและการปฏิบัติสาย 5,6โน๊ตและการปฏิบัติสาย 5,678712/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   โน๊ตและการปฏิบัติสาย 5,6โน๊ตและการปฏิบัติสาย 5,679012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   โน๊ตประจุดโน๊ตประจุด74712/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   คอร์ดทาบ (ครึ่งบาร์)คอร์ดทาบ (ครึ่งบาร์)78512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   กีตาร์คลาสสิคกีตาร์คลาสสิค78212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   มือซ้ายในการปฎิบัติ กีตาร์มือซ้ายในการปฎิบัติ กีตาร์81812/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   โน๊ตพื้นฐานสำหรับการปฎิบัติ กีตาร์โน๊ตพื้นฐานสำหรับการปฎิบัติ กีตาร์81512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   การใส่สาย, ตั้งเสียงกีตาร์การใส่สาย, ตั้งเสียงกีตาร์75412/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   กีตาร์สายที่1 และ 2 โน๊ตตัวกลม, ขาวกีตาร์สายที่1 และ 2 โน๊ตตัวกลม, ขาว80412/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   กีตาร์สายที่3 และ 4 โน๊ตตัวขาว,ดำกีตาร์สายที่3 และ 4 โน๊ตตัวขาว,ดำ86912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   เครื่องหมายแปลงเสียง,ชาร์ป, เฟลตเครื่องหมายแปลงเสียง,ชาร์ป, เฟลต89512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   Chond (คอร์ด)Chond (คอร์ด)87312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ปฎิบัติเพลงตามสมัยนิยม 1ปฎิบัติเพลงตามสมัยนิยม 184112/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ปฎิบัติเพลงตามสมัยนิยม 3ปฎิบัติเพลงตามสมัยนิยม 383512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ปฎิบัติเพลงตามสมัยนิยม 5ปฎิบัติเพลงตามสมัยนิยม 583012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ปฎิบัติเพลงตามสมัยนิยม 6ปฎิบัติเพลงตามสมัยนิยม 681912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   บทเพลง MENUET ครั้งที่ 1 johann sebastian Bacบทเพลง MENUET ครั้งที่ 1 johann sebastian Bach87012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   บทเพลง MENUET ครั้งที่ 2 johann sebastian Bacบทเพลง MENUET ครั้งที่ 2 johann sebastian Bach75812/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   บทเพลง Beyond The Sky ครั้งที่ 1 Patommavat Tบทเพลง Beyond The Sky ครั้งที่ 1 Patommavat Thammachard82912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์