รายงานระดับสถาบันการอาชีวศึกษา

สถาบันฯ  -จังหวัด  -สถานศึกษา  
Command item
 Refresh   |       
   เนื้อหาสื่อรายละเอียดจำนวนผู้ชมวันที่เผยแพร่ผู้เผยแพร่สื่อสถานศึกษาจังหวัด
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 2298 items in 115 pages

สถาบันฯ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

 

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

  

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

   เงินลงทุนชั่วคราว ตอน 1เงินลงทุนชั่วคราว ตอน 179012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   เงินลงทุนชั่วคราว ตอน 2เงินลงทุนชั่วคราว ตอน 261012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ตอน 1ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ตอน 180312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ตอน 2ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ตอน 279712/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ตอน 3ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ตอน 383612/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   สินค้าคงเหลือ ตอน 1สินค้าคงเหลือ ตอน 182912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   สินค้าคงเหลือ ตอน 2สินค้าคงเหลือ ตอน 278412/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   สินค้าคงเหลือ ตอน 3สินค้าคงเหลือ ตอน 381012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   สินค้าคงเหลือ ตอน 4สินค้าคงเหลือ ตอน 481012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   เงินลงทุนระยะยาว ตอน 1เงินลงทุนระยะยาว ตอน 181412/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   เงินลงทุนระยะยาว ตอน 2เงินลงทุนระยะยาว ตอน 281912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   เงินลงทุนระยะยาว ตอน 3เงินลงทุนระยะยาว ตอน 388912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   เงินลงทุนระยะยาว ตอน 4เงินลงทุนระยะยาว ตอน 482612/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 84912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคา85712/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน88212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   ทรัพยากรธรรมชาติและมูลค่าเสื่อมสิ้นทรัพยากรธรรมชาติและมูลค่าเสื่อมสิ้น90412/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   เทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติกีตาร์คลาสสิคเทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติกีตาร์คลาสสิค85212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   โน๊ตพื้นฐานสำหรับกีตาร์โน๊ตพื้นฐานสำหรับกีตาร์74712/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
   โน๊ตและการปฏิบัติบนคอกีตาร์โน๊ตและการปฏิบัติบนคอกีตาร์79412/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์