รายงานระดับสถานศึกษา

สถานศึกษา  -ผู้เผยแพร่สื่อ  
Command item
 Refresh   |       
  เนื้อหาสื่อรายละเอียดจำนวนผู้ชมวันที่เผยแพร่ผู้เผยแพร่สื่อสถานศึกษา
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 2298 items in 115 pages

สถานศึกษา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

 

ผู้เผยแพร่สื่อ : ศูนย์สารสนเทศฯ

  การไม่กำเนิดแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงวิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง2548/1/2558 4:59:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นภายนอกวิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง2558/1/2558 5:05:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดขนานวิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง2538/1/2558 5:07:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดอนุกรมวิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง2618/1/2558 5:08:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดผสมวิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง2508/1/2558 5:10:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  งานเชื่อมแก๊ส เดินแนวแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน ด้วยเทคนิคการเชื่อมแบบถอยหลัง ( Backhand Welding) ท่าราบวิชา งานเชื่อมแก๊ส2488/1/2558 5:11:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  วงจรขยายแบบ High Efficiency Power Amplifier (ตอนที่1)วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 2628/1/2558 4:58:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  หลักการทำงานของมิเตอร์ไฟสลับวิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2105-2204)2738/1/2558 5:11:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  งานเชื่อมแก๊ส แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน ด้วยเทคนิคการเชื่อมแบบถอยหลัง ( Backhand Welding )รอยต่อชนท่าราบ (1G)วิชา งานเชื่อมแก๊ส2588/1/2558 5:12:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  งานกลึงปาดหน้าทรงกระบอกด้วยโปรแกรมเอ็นซีซิมมูเลชั่นวิชา โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน2608/1/2558 5:13:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  ชนิดมิเตอร์ไฟสลับและวิธีวัดค่าวิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2105-2204)2748/1/2558 5:12:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  งานกลึงปอกทรงกระบอกด้วยโปรแกรมเอ็นซีซิมมิวเลชั่นวิชา โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน2738/1/2558 5:14:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  โอห์มมิเตอร์และวิธีวัดค่าวิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2105-2204)2598/1/2558 5:13:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  วงจรขยายแบบ High Efficiency Power Amplifier circuit (ตอนที่2)วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง2648/1/2558 5:13:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  งานกลึงตกร่องบ่าฉากด้วยมีดกลึงเซาะร่องวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12678/1/2558 5:14:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  มัลติมิเตอร์แบบใช้เข็มวิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2105-2204)2608/1/2558 5:15:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  การนำมัลติมิเตอร์ไปใช้งานวิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2105-2204)2548/1/2558 6:41:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2105-2204)2638/1/2558 6:43:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  วัตต์มิเตอร์วิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2105-2204)2558/1/2558 6:46:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  เพาเวอร์แฟกเตอร์วิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2105-2204)2498/1/2558 6:51:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา