รายงานระดับสถานศึกษา

สถานศึกษา  -ผู้เผยแพร่สื่อ  
Command item
 Refresh   |       
  เนื้อหาสื่อรายละเอียดจำนวนผู้ชมวันที่เผยแพร่ผู้เผยแพร่สื่อสถานศึกษา
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 2298 items in 115 pages

สถานศึกษา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

 

ผู้เผยแพร่สื่อ : SuperUser Account

  อุปกรณ์ในการทำขนม อุปกรณ์ในการทำขนม 229612/20/2559 4:50:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  อุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่ม167012/20/2559 4:51:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  วัตถุดิบในการทำเครื่องดื่มวัตถุดิบในการทำเครื่องดื่ม174812/20/2559 4:52:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  การชั่ง ตวง วัดการชั่ง ตวง วัด280812/20/2559 4:54:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  เครื่องแกง เครื่องปรุงรสเครื่องแกง เครื่องปรุงรส330612/20/2559 4:55:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  จุดประสงค์การเรียนวิชาอาหารไทยจุดประสงค์การเรียนวิชาอาหารไทย177212/21/2559 4:09:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  ศัพท์เทคนิคและการเตรียมวัตถุดิบศัพท์เทคนิคและการเตรียมวัตถุดิบ1356712/21/2559 4:11:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  คุณสมบัติของผู้ประกอบอาหารคุณสมบัติของผู้ประกอบอาหาร251312/21/2559 4:12:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  ความรู้เบื้องต้นการทำขนมไทยความรู้เบื้องต้นการทำขนมไทย291012/21/2559 4:13:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  คุณสมบัติของพนักงานบริการคุณสมบัติของพนักงานบริการ136212/21/2559 4:13:00 PMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  การคั้นกะทิ การคั้นกะทิ 98212/22/2559 10:28:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  ขนมปุยฝ้ายการทำขนม03/10/2017 11:19:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 9 ตอนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน IEC DIN ANSI เลือกขนาดของสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ หลักการเริ่มเดิน และควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 3 เฟส การต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน การควบคุมความเร็ว การควบคุมแบบเรียงลำดับ การกลับทิศทางการหมุนด้วยวิธีต่างๆ และการลดกระแสขณะเริ่มเดิน40035/4/2560 10:50:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 ตอนศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนรูปสัญลักษณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล การเขียนแบบและอ่านแบบบล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) สกีเมติกเซอร์กิตไดอะแกรม (Schemetic Circuit Diagram) ซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (Single LineDiagram) วายริงไดอะแกรม (Wiring Diagram) พิกทอเรียล ไดอะแกรม (Pictorial Diagram) ผังงาน (Flow Chart) เขียนวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Broad) การเขียนแบบการเดินสายไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสายสัญญาณความถี่สูง ระบบสายดิน ระบบภาพและระบบเสียงภายในอาคารที่พักอาศัย ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ74095/4/2560 10:57:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น จำนวน 9 ตอนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) บนเครื่องแม่ข่าย ลูกข่าย และอุปกรณ์พกพา การใช้งานโปรแกรม ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิตี้47255/4/2560 11:00:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 5 ตอนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของระบบเครือข่าย ตัวกลางเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย ใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย26985/4/2560 11:05:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล จำนวน 3 ตอนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของข้อมูล การสร้างฐานข้อมูลและตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationship) การสืบค้น แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลการสร้างฟอร์มและรายงานข้อมูลการใช้แมโคร (Macro)30565/4/2560 11:10:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา ขนมอบยอดนิยม จำนวน 4 ตอนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำขนมอบ การเลือกซื้อ เตรียม ใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการทำขนมอบยอดนิยมการตกแต่ง การเก็บรักษา การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การคิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาจำหน่าย 21075/4/2560 11:01:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา จำนวน 9 ตอนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและกำจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สำรองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้ข้อมูล66715/4/2560 11:13:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  รายวิชา คุ้กกี้และเค้ก จำนวน 8 ตอนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำขนมอบประเภทคุกกี้และเค้ก การเลือกซื้อ เตรียม ใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการทำขนมอบประเภทคุกกี้และเค้ก การคิดคำนวณต้นทุนกำหนดราคาจำหน่าย และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 57275/4/2560 11:15:00 AMSuperUser Accountศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา