รายงานระดับสถานศึกษา

สถานศึกษา  -ผู้เผยแพร่สื่อ  
Command item
 Refresh   |       
  เนื้อหาสื่อรายละเอียดจำนวนผู้ชมวันที่เผยแพร่ผู้เผยแพร่สื่อสถานศึกษา
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 2298 items in 115 pages

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

 

ผู้เผยแพร่สื่อ : ผู้นำเข้าข้อมูล edltv

  กระโปรงจีบทวิสต่อสะโพกกระโปรงจีบทวิสต่อสะโพก107512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระโปรง 6 ชิ้น ต่อระบายกระโปรง 6 ชิ้น ต่อระบาย109012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระโปรงป้ายต่อสะโพกกระโปรงป้ายต่อสะโพก115612/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  แมลงปอแฟนซีแมลงปอแฟนซี68812/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กล่องบรรจุภัณฑ์แมลงปอแฟนซีกล่องบรรจุภัณฑ์แมลงปอแฟนซี112512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ดอกไม้แฟนซีดอกไม้แฟนซี104812/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กุหลาบแสนสวยจากผ้าไหมกุหลาบแสนสวยจากผ้าไหม109712/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ดอกดาหลาผ้าไหมดอกดาหลาผ้าไหม83112/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  การหุ้มปกเมนูอาหารการหุ้มปกเมนูอาหาร81312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  การหุ้มปกสมุดโน๊ตการหุ้มปกสมุดโน๊ต85512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  การทำกล่องบรรจุภัณฑ์สมุดโน๊ตการทำกล่องบรรจุภัณฑ์สมุดโน๊ต84212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กรอบรูป Famiryกรอบรูป Famiry64312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  การทำกระเป๋าหนีบการทำกระเป๋าหนีบ101312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กล่องบรรภัณฑ์กระเป๋าหนีบกล่องบรรภัณฑ์กระเป๋าหนีบ83312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระเป๋าวัยรุ่นกระเป๋าวัยรุ่น83512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระเป๋าถุงทองกระเป๋าถุงทอง83212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระเป๋าหูกลมกระเป๋าหูกลม82912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระเป๋าเหลี่ยมแสนสวยกระเป๋าเหลี่ยมแสนสวย83412/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระเป๋าจักสาน แบบที่ 2กระเป๋าจักสาน แบบที่ 286912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ผ้าหุ้มขวดน้ำผ้าหุ้มขวดน้ำ100612/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล