รายงานระดับสถานศึกษา

สถานศึกษา  -ผู้เผยแพร่สื่อ  
Command item
 Refresh   |       
  เนื้อหาสื่อรายละเอียดจำนวนผู้ชมวันที่เผยแพร่ผู้เผยแพร่สื่อสถานศึกษา
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 2298 items in 115 pages

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

 

ผู้เผยแพร่สื่อ : ผู้นำเข้าข้อมูล edltv

  กระโปรงจีบทวิสต่อสะโพกกระโปรงจีบทวิสต่อสะโพก98012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระโปรง 6 ชิ้น ต่อระบายกระโปรง 6 ชิ้น ต่อระบาย99312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระโปรงป้ายต่อสะโพกกระโปรงป้ายต่อสะโพก107312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  แมลงปอแฟนซีแมลงปอแฟนซี62712/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กล่องบรรจุภัณฑ์แมลงปอแฟนซีกล่องบรรจุภัณฑ์แมลงปอแฟนซี103912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ดอกไม้แฟนซีดอกไม้แฟนซี97512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กุหลาบแสนสวยจากผ้าไหมกุหลาบแสนสวยจากผ้าไหม101512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ดอกดาหลาผ้าไหมดอกดาหลาผ้าไหม76012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  การหุ้มปกเมนูอาหารการหุ้มปกเมนูอาหาร74712/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  การหุ้มปกสมุดโน๊ตการหุ้มปกสมุดโน๊ต78312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  การทำกล่องบรรจุภัณฑ์สมุดโน๊ตการทำกล่องบรรจุภัณฑ์สมุดโน๊ต77412/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กรอบรูป Famiryกรอบรูป Famiry58612/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  การทำกระเป๋าหนีบการทำกระเป๋าหนีบ92412/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กล่องบรรภัณฑ์กระเป๋าหนีบกล่องบรรภัณฑ์กระเป๋าหนีบ76312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระเป๋าวัยรุ่นกระเป๋าวัยรุ่น77312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระเป๋าถุงทองกระเป๋าถุงทอง75912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระเป๋าหูกลมกระเป๋าหูกลม75612/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระเป๋าเหลี่ยมแสนสวยกระเป๋าเหลี่ยมแสนสวย75512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระเป๋าจักสาน แบบที่ 2กระเป๋าจักสาน แบบที่ 280512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ผ้าหุ้มขวดน้ำผ้าหุ้มขวดน้ำ93112/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล