รายงานระดับสถานศึกษา

สถานศึกษา  -ผู้เผยแพร่สื่อ  
Command item
 Refresh   |       
  เนื้อหาสื่อรายละเอียดจำนวนผู้ชมวันที่เผยแพร่ผู้เผยแพร่สื่อสถานศึกษา
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 2298 items in 115 pages

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

 

ผู้เผยแพร่สื่อ : ผู้นำเข้าข้อมูล edltv

  ตุ๊กตาหมี หมู พวงกุญแจตุ๊กตาหมี หมู พวงกุญแจ74112/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ตุ๊กตากระต่าย แมวน้ำ ที่ห้อยโทรศัพท์ตุ๊กตากระต่าย แมวน้ำ ที่ห้อยโทรศัพท์71812/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ตุ๊กตาหมีนอนที่จับตู้เย็นตุ๊กตาหมีนอนที่จับตู้เย็น109512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ที่รองแก้วที่รองแก้ว101612/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ที่รองจานที่รองจาน108912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ซองโทรศัพท์ แบบที่ 1ซองโทรศัพท์ แบบที่ 199812/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ซองโทรศัพท์ แบบที่ 2ซองโทรศัพท์ แบบที่ 2102012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ที่ใส่ทิชชูแบบแขวนที่ใส่ทิชชูแบบแขวน109312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ที่ใส่ทิชชูแบบกลมที่ใส่ทิชชูแบบกลม108012/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ที่ใส่ทิชชูแบบเหลี่ยมที่ใส่ทิชชูแบบเหลี่ยม98512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  การผูกผ้าประเภทของดอกการผูกผ้าประเภทของดอก102912/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  การผูกผ้าประเภทของระย้าและเฟื่องการผูกผ้าประเภทของระย้าและเฟื่อง104512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  การผูกผ้าประกอบดอกชั้นเดียว สีเดียวการผูกผ้าประกอบดอกชั้นเดียว สีเดียว107312/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  การผูกผ้าประกอบดอกสองชั้น สีเดียวการผูกผ้าประกอบดอกสองชั้น สีเดียว98612/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  การผูกผ้าประกอบดอกชั้นเดียว สองสีการผูกผ้าประกอบดอกชั้นเดียว สองสี100212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  การผูกผ้าประกอบดอกสองชั้น สองสีการผูกผ้าประกอบดอกสองชั้น สองสี113512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ตุ๊กตาจากผ้าตุ๊กตาจากผ้า142512/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ซองใส่โทรศัพท์ซองใส่โทรศัพท์129412/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระเป๋าเอนกประสงค์ ตอน 1กระเป๋าเอนกประสงค์ ตอน 1135812/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระเป๋าเอนกประสงค์ ตอน 2กระเป๋าเอนกประสงค์ ตอน 2121212/11/2014 9:32:06 PMผู้นำเข้าข้อมูล edltvวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล