รายงานระดับสถานศึกษา

สถานศึกษา  -ผู้เผยแพร่สื่อ  
Command item
 Refresh   |       
  เนื้อหาสื่อรายละเอียดจำนวนผู้ชมวันที่เผยแพร่ผู้เผยแพร่สื่อสถานศึกษา
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 2298 items in 115 pages

สถานศึกษา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

 

ผู้เผยแพร่สื่อ : ศูนย์สารสนเทศฯ

  การวิเคราะห์วงจรขยายโดยใช้เฟต ขยายสัญญาณขนาดเล็ก (ตอนที่ 2) วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2488/1/2558 8:54:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  การวัดเชิงวิเคราะห์วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม3178/1/2558 8:52:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  การออกแบบวงจรขยายแบบสัญญาณขนาดเล็ก(ตอนที่ 1)วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3188/1/2558 8:56:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  การเปลี่ยนและขยายสัญญาณวิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม08/1/2015 8:55:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  การออกแบบวงจรขยายแบบสัญญาณขนาดเล็ก(ตอนที่ 2)วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2448/1/2558 8:57:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  หลักการเบื้องต้นการออกแบบระบบไฟฟ้าวิชา การออกแบบระบบไฟฟ้า 3468/1/2558 8:58:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  สายไฟฟ้าวิชา การออกแบบระบบไฟฟ้า 3338/1/2558 8:59:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  ท่อสายไฟฟ้าวิชา การออกแบบระบบไฟฟ้า 3768/1/2558 9:00:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  การเปลี่ยนโหมดดิจิตอลและอนาล็อกวิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม3418/1/2558 8:57:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  บริภัณฑ์ไฟฟ้า (ตอนที่1)วิชา การออกแบบระบบไฟฟ้า 2778/1/2558 9:01:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  งานเดินสายไฟ VAF 1 เส้นด้วยเข็มขัดรัดสายบนผนังไม้แนวดิ่งวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร2528/1/2558 8:54:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  งานต่อวงจรวัดค่าทางไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง2678/1/2558 8:54:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  งานตรวจสอบการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ด้วยตาเปล่าวิชา งานปรับอากาศรถยนต์2888/1/2558 8:55:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  การสอบเทียบปรับแต่งวิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม2618/1/2558 9:02:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  บริภัณฑ์ไฟฟ้า (ตอนที่2)วิชา การออกแบบระบบไฟฟ้า 2678/1/2558 9:02:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  การต่อลงดิน (ตอนที่1)วิชา การออกแบบระบบไฟฟ้า 2748/1/2558 9:04:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  การต่อลงดิน (ตอนที่2)วิชา การออกแบบระบบไฟฟ้า 2428/1/2558 9:05:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม3108/1/2558 9:06:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  วงจรย่อยแสงสว่างและบริภัณฑ์อื่นๆ (ตอนที่1)การออกแบบระบบไฟฟ้า 3138/1/2558 9:06:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  งานย้อมสีไม้ด้วยสีฝุ่นผสมดินสอพองวิชา งานสีและการเคลือบผิว2758/1/2558 9:06:00 PMศูนย์สารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา