ยำ และของว่าง : ยำถั่วพลู Yum Tua - Poo (Wing Bean And Shrimp Salad)

ยำถั่วพลู ตอนที่ 4/4

ยำถั่วพลู ตอนที่ 4/4

  • View Count 201
หัวข้อบทเรียน
ภาพปก

ยำถั่วพลู ตอนที่ 1/4

View: 348 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM
ภาพปก

ยำถั่วพลู ตอนที่ 2/4

View: 175 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM
ภาพปก

ยำถั่วพลู ตอนที่ 3/4

View: 167 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM
ภาพปก

ยำถั่วพลู ตอนที่ 4/4

View: 201 Date: 12/7/2016 3:50:34 PM

Share

แสดงความคิดเห็น